Towarowa 21, 84-230 Rumia

Integracja

Integracja

W Krainie Bajek jest miejsce dla każdego dziecka. Skupiamy się na integracji dzieci zdrowich i niepełnosprawnych, co przynosi korzyści dla obu stron oraz rodziców.

Zdrowe dzieci

Integracja jest nieodłącznym elementem kształtowania młodego człowieka, ma wiele zalet:
  • Dziecko od najmłodszych lat ma szansę podejmować różnorakie role, m.in. rodzinne, kulturalne a nawet zawodowe
  • Otwiera szerokie horyzonty
  • Nie nabywa ograniczeń, zdobywa natomiast pewność siebie, uczy się radzić sobie w każdej życiowej sytuacji
  • Uczy się tolerancji, empatii, równości

Niepełnosprawne dzieci

Korzyści płynące z integracji dla dzieci nipełnosprawnych są niepodważalne
  • Dzieci zdrowe i niepełnosprawne wzajemnie wpływają na swój rozwój
  • Naturalność tych relacji sprawia, że dzieci niepełnosprawne stają się bardziej pewne siebie
  • Integracja w grupie rówieśniczej pozwala dzieciom niepełnosprawnym czerpać wzorce zachowań od dzieci zdrowych, stanowi swojaki szablon, do którego chętnie i z powodzeniem dążą.