Towarowa 21, 84-230 Rumia

RAMOWY ROZKŁAD DNIA W PRZEDSZKOLU KRAINA BAJEK

RAMOWY ROZKŁAD DNIA

ROK SZKOLNY 2018/2019

Godzina Zajęcia
6:30-8:00 Schodzenie się dzieci do sal. Zajęcie dowolne, mające na celu realizację pomysłów dzieci.
8:00 – 8:45 Czynności organizacyjno – porządkowe. Śniadanie.
8:45 – 9:00 Poranne ćwiczenia.
9:00 – 10:00 Zajęcia dydaktyczne – realizacja podstawy programowej MEN.
10:00 – 10:30 Zajęcia o charakterze twórczym.
11:00 – 11:45 Spacer, zabawy na świeżym powietrzu, zajęcia dodatkowe w grupie.
11:45 – 13:00 Czynności higieniczne przygotowujące do posiłku. Obiad. Mycie zębów.
13:00 – 14:00 Relaks, słuchanie bajek i muzyki – wyciszenie.
14:00 – 14:30 Ćwiczenia indywidualne z dziećmi dostosowane do możliwości dziecka. Ćwiczenia grafomotoryczne i oddechowe.
14:30 – 15:00 Podwieczorek, czynności higieniczne.
15:00 – 15:30 Zabawy edukacyjne i wychowawcze, organizowane przez nauczyciela. Ćwiczenia usprawniające funkcje poznawcze dziecka.
15:30 – 16:30 Zabawy integracyjne, zabawy muzyczno – ruchowe, zabawy w kole.
16:30 – 17:30 Zabawy manipulacyjno – konstrukcyjne, korzystanie z gier i ukłądanek stolikowych. Rozchodzenie się dzieci do domów.